Stwórz swoją bibliotekę!

Let us be your library!

intro-img
01.

Pobierz

Download

Pobierz darmową wtyczkę do Microsoft Word.

Download the free-of-charge inteliLex plug-in for Word.

02.

Zarejestruj się

Sign in

Stwórz konto swojej organizacji i zaloguj się do inteliLex.

Request a profile for your organization and sign into your inteliLex account.

03.

Prześlij

Upload

Stwórz repozytorium dokumentów umieszczając je w Portalu Klienta, aby uzyskać spersonalizowane sugestie.

Create your repository of documents by uploading them to the Customer Portal to get personalized recommendations.

04.

Zyskaj

Profit

W trakcie pisania inteliLex dostarczy podpowiedzi do tworzonego tekstu, bazując na Twoich dokumentach.

As you type in a Word document, you will see recommendations based on what you have created before.

konto demo
demo account

Chcesz wypróbować jak działa inteliLex?

Do you want to try out how inteliLex works?

Wystarczy, że zainstalujesz wtyczkę i zalogujesz się na darmowe konto demo!

Just install the plug-in and log into a free demo account!

Demo wykorzystuje projekty dokumentów dostarczonych przez Kancelaria Lawmore

  • umowy spółki
  • umowy licencji
  • umowy o świadczenie usług
  • umowy o pracę
  • protokoły NZW

The demo uses draft documents provided by logo

  • articles of association
  • license agreement
  • service contract
  • employment contract
  • EGM minutes

Odzyskaj swoją wiedzę z inteliLex!

Reclaim your knowledge with inteliLex!

Nasze rozwiązanie łączy sprawdzone technologie, nowe pomysły i wiedzę z zakresu biznesu prawniczego w narzędzie do Twojej codziennej pracy. Doświadczenie zespołu składającego się z inżynierów IT oraz prawników zapewnia wysoką wartość i jakość inteliLex.

Our solution combines proven technologies, new ideas and legal knowledge into a useful tool for everyday usage. Cross-functionality of experienced IT engineers and lawyers assures high value and quality of inteliLex.

service-icon

Wiedza od ręki

Knowledge in an instant

inteliLex sugeruje tekst w czasie rzeczywistym, bazując na tym, co użytkownik pisze w danym momencie oraz dokumentach jego organizacji.

inteliLex suggests relevant text instantly, based on what you are writing at the very moment and what your organization created in the past.

service-icon

Prosty i lekki

Simple and lightweight

Instalacja oraz konfiguracja są szybkie i proste, więc możesz zacząć korzystać z inteliLex od razu, na każdym urządzeniu, w wielu językach.

Installation and configuration are quick and simple, so you can start using inteliLex right away, on any machine, in most languages.

service-icon

Bezpieczeństwo

Secure

Utrzymanie Twojej unikalnej przewagi konkurencyjnej jest dla nas ważne. Dzięki sprawdzonym technologiom i szyfrowaniu, Twoje dane są bezpieczne.

Keeping our customers’ competitive advantages unique is very important to us. Thanks to encrypted connections and proven technologies, your data stays safe.

service-icon

Niezależny

Standalone

Nie musisz dokonywać zmian w swojej organizacji i zasobach IT - inteliLex działa w ramach MS Word, wspierając Twoją codzienną pracę bez zakłóceń.

You don’t need to change your whole organization and software suite - inteliLex works within MS Word, supporting your daily job without any disturbance.

service-icon

Intuicyjny

Intuitive

inteliLex jest niezwykle prosty w obsłudze i nie wymaga czasochłonnych szkoleń. Po prostu dodaj go do swoich narzędzi i zacznij korzystać!

inteliLex is extremely easy to use and won’t take your or your employees’ time to get familiar with. Just install and use it within your tools!

service-icon

Zdobywca nagród

Award-winning

Nasze rozwiązanie zostało docenione przez międzynarodowe jury podczas Global Legal Hackathon 2019 jako jeden z najlepszych projektów na świecie.

Our software was appraised by international judging panel during the Global Legal Hackathon 2019 as one of the best projects globally.

Nasz zespół!

Meet our team!

Nie ma świetnych produktów bez świetnych zespołów, które je tworzą!

There is no good product without an amazing team to back it up!

photo of team member

Agnieszka Poteralska

Członek Zarządu

Board Member

Prawniczka, pasjonatka rozwiązań ze świata LegalTech, prelegentka międzynarodowych wydarzeń i konferencji prawniczych. Autorka artykułów i opracowań naukowych z zakresu prawa polskiego i niemieckiego. Członek Komisji ds. Współpracy z Zagranicą i Komisji ds. Nowych Technologii w lokalnych i europejskich samorządach prawniczych. Laureatka wielu nagród i stypendiów dla prawników m.in. konkursu Rising Stars - Prawnicy Liderzy Jutra 2019.

Lawyer passionate about promoting usage of LegalTech solutions, spreading her knowledge during international legal events. Author of articles and research papers on Polish and German law. Member of International Cooperation and Technology committees in local and European bar associations. Laureate of many prizes and scholarships for lawyers, including Rising Stars - Lawyers Leaders of Tomorrow 2019 contest.

photo of team member

Tomasz Żmuda

Członek Zarządu

Board Member

Programista full stack z 6-letnim doświadczeniem w pracy nad systemami IT. Biegły zarówno w programowaniu aplikacji (frontend i backend) jak również w kwestiach infrastruktury. Zdobywał umiejętności techniczne i biznesowe podczas pracy nad różnymi projektami: systemami finansowo-księgowymi, zarządzania usługami chmurowymi oraz oprogramowaniem dla branży filmowej. W inteliLex w roli głównego programisty.

Full stack software developer with 6 years of professional experience. Proficient both in the programming part of the application (frontend and backend) as well as the infrastructure. Gained technology and business skills while working on various software projects: financial systems, Cloud Management systems and also his own libraries used in the entertainment industry. Lead Developer in inteliLex.

Więcej o nas

Featured on