Published on
post author

Karol Kłaczyński

Product Owner

Dobre praktyki korzystania z inteliLex

W tym artykule dowiesz się jak korzystać z inteliLex, aby uzyskać możliwie najlepsze efekty.

Jakie dokumenty umieszczać w inteliLex?

Rodzaj dokumentów oraz ich ilość zależy od indywidualnego podejścia Twojej organizacji. Jednak główne strategie użycia inteliLex to:

  1. Wybór wzorcowych klauzul - ta strategia zakłada stworzenie ograniczonej liczby dokumentów, które nie są prawdziwymi umowami czy pismami, ale składają się z wzorcowych zwrotów, paragrafów czy całych sekcji, które się nie powtarzają i są tak samo istotne.
  2. Wybór wzorcowych dokumentów - w tej strategii w Portalu umieszczane są prawdziwe dokumenty, jednak uważane za "najlepsze" czy wzorcowe. Składają się zarówno z unikalnych części, jak i tych powtrzalnych dla wielu dokumentów, co będzie miało wpływ na różne wagi poszczególnych klauzul i sugestii.
  3. Umieszczenie wycinka lub całej bazy dokumentów - w ramach tego podejścia organizacja umieszcza wszystkie dokumenty bez ich weryfikacji, co może prowadzić do szumu informacyjnego w sugestiach (częściowo ograniczanego przez system), nie wymagając jednak żadnego nakładu czasowego na weryfikację bazy dokumentów.

Podejście się oczywiście nie wykluczają - część bazy możemy umieścić w inteliLex bez weryfikacji, dodając jednocześnie dokument z długą listą wzorcowych klauzul.

"Miękki" enter

Tzw. “miękki enter” (który nie tworzy początku nowego paragrafu; zazwyczaj używany poprzez kombinację klawiszy Shift + Enter) jest obsługiwany przez aplikację, ale rekomendujemy, aby starać się go nie używać - w niektórych wypadkach algorytm może "połączyć" paragrafy, które wyglądają w dokumencie jakby były rozdzielne.

Obsługa list

Listy są traktowane jako jedna całość (i sugerowane jako całość) tylko gdy są tworzone automatycznie tzn. gdy używana jest funkcjonalność tworzenia listy w MS Word. W przypadku ręcznego tworzenia listy przez autora (np. wpisując ręcznie cyfry przed kolejnymi punktami) – tylko część tekstu zostanie zwrócona w formie sugestii w inteliLex.

Kontynuowanie numerowania listy

Czasem listy są “łączone” np. gdy numerowanie jest kontynuowane od 1 w ramach większej listy. W takim przypadku z punktu widzenia systemu, jest tylko jedna lista i cała zostanie zwrócona a nie tylko jej część, której numeracja została zmieniona.

Listy wielopoziomowe

Wielopoziomowe listy (tzn. listy, które posiadają podpunkty na jednym lub kilku poziomach) są obsługiwane przez inteliLex, ale muszą spełniać warunki opisane powyżej aby działać poprawnie (automatycznie generowane, jako jedna lista).

Tabele

Tabele są również przetwarzane przez aplikację, jednak gdy nie ma takiej konieczności nie rekomendujemy używania ich, ponieważ wizualne przedstawienie klauzul w tabeli może różnić się od widoku sytemowego, przez co sugestie będą wyglądały inaczej niż w dokumencie źródłowym.

Chcesz wiedzieć więcej?

Więcej informacji znajdziesz o tym, jak działa i jak najlepiej korzystać z naszego systemu znajdziesz na naszym blogu. Odwiedź również nasz kanał na YouTube oraz sekcję FAQ na stronie.

Skorzystaj z inteliLex i odzyskaj swoją wiedzę!

Zobacz cennik i zarejestruj się