Company information

The website belongs to:

Full name

inteliLex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Address

Księcia Witolda, No. 49, apt. 15, Wrocław, 50-202, Poland

KRS No.

0000822446

Tax ID (NIP)

8982255377

REGON No.

385310021

Court of registration

Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy